WARM!

WARM! helpt mensen die aan organisaties bouwen, warmte in hun bedrijf te brengen, zodat mensen er weer met plezier leven en werken, in een goede werkomgeving, waar ruimte is voor ontwikkeling en waar de omgeving beschouwd wordt als onderdeel van het geheel. Want vanuit die basis worden de beste resultaten gehaald. Dat doen we door te sturen op energie, want sturen op energie = sturen op resultaat.

Binnen organisaties zijn we allemaal gefocust op het halen van resultaten. Dat doen we door normen te bepalen, een planning & controlcyclus te volgen en doelstellingen te bewaken. Als je heel eerlijk bent, werkt dit? Ontstaat zo een resultaat, of hét resultaat? Hele goede resultaten ontstaan alleen als mensen er met veel energie aan gewerkt hebben.

Nog een directe vraag aan jou: waar krijg jij in je werk energie van? Wij zijn tot de ontdekking gekomen dat de volgende elementen energie opleveren (of kosten): omgeving, mensen, werkomgeving, groei en resultaten. Deze elementen hebben onderling invloed op elkaar. Bijvoorbeeld: van een mooi resultaat groei je, de werkomgeving dient de samenwerking tussen mensen, in de omgeving gebeuren dingen die samenhangen met jouw resultaat. In een model ziet dat er als volgt uit:

Model_WARM_800

 

Sturen op energie = sturen op resultaat. Het is de enige manier die werkt om tot mooie, oprechte resultaten te komen. Dat vraagt om een andere manier van werken, een andere manier van denken, een andere manier van leiding geven. Hoe dat aan te pakken?

Bel of mail voor een afspraak