Teamcoaching

Ben  je niet blij met de samenwerking in je team?

Zit er veel spanning in de groep en weet je niet hoe je die het hoofd moet bieden?

Halen jullie de afgesproken resultaten niet?

Grote kans dat de leden van je team zich niet vrij voelen om hun talenten voluit te benutten. Ze zijn misschien bang om er dan niet meer bij te horen, of ze hebben een keer hun neus gestoten en houden zich nu in. Mensen zijn gevoelig voor sfeer en groepsdruk, in welke vorm dan ook.

Vrij en Open samenwerken is haalbaar, ook binnen jouw team. De WARM! coachingsmethode voor teams is de sleutel. Uit onderzoek blijkt dat samenwerken letterlijk in de menselijke genen zit. We hebben een diepgewortelde drang om dingen samen met anderen te doen. Door de innerlijke drive tot samenwerken opnieuw aan te spreken en ieders talenten volop te benutten, creëren we een geïnspireerd en open team.

Aanpak

De WARM! coachingsmethode voor teams focust op twee aspecten:

1. Wat gebeurt er binnen het team en hoe stuur je daarop als teamlid.
Centrale aandachtspunten zijn:

  • Elkaars talenten kennen en aanvullen
  • Onderlinge verbondenheid en leiderschap
  • Een gedeelde visie benoemen en onderhouden

2. Wat gebeurt er in de interactie tussen het team en de omgeving waar het deel van uitmaakt.
Hier zijn de aandachtspunten:

  • Omgevingsbewustzijn
  • Verbinding maken met de omgeving
  • Samenwerken bij beïnvloeding van de omgeving

We gaan daarnaast op zoek naar het synergie-effect van samenwerken. We brengen het geheel in beeld aan de hand van een inventarisatie. De verzamelde informatie leidt tot een ontwikkelvoorstel. Op basis daarvan gaan we aan de slag. We zijn klaar wanneer het team de behaalde resultaten zelf vasthoudt en uitbouwt.

Resultaat

De teamleden hebben hun eigen talenten en die van hun collega’s helder voor ogen. Ze gaan open met elkaar om, en richten zich op dezelfde doelen. Anderen willen graag in dit team werken, omdat de gezamenlijkheid ze aantrekt. Ze voelen de kracht van de gedeelde energie. Tegenslagen worden creatief opgevangen en vanzelfsprekend omgezet in kansen. Het team haalt bijzondere resultaten waar het trots op is en van geniet.