Het ontdekken van en ruimte geven aan mogelijkheden voor anders denken, voelen en handelen. Groei heeft te maken met het open zetten van je ‘innerlijke’ huis. Met de luiken en deuren open kan het licht overal binnen stromen. Groei is niet iets wat je afdwingt, maar iets waar je toe uitnodigt.

Het vrij laten stromen van de impuls om steeds een stap verder te zetten. 

Het model van WARM! maakt meteen duidelijk dat groei nodig is om de andere elementen te stimuleren. Zonder groei geen vooruitgang en geen groei zonder energie. Groei is synoniem aan ontwikkelen, klimmen op je eigen ontwikkelladder, het ontwikkelen van je talenten en het scherpen van je vaardigheden.

 

Model_WARM_800