Ondernemers en overheden worden zich steeds bewuster van de invloed van de omgeving op hun handelen. Hier wordt ook beleid op gemaakt. In de omgeving wordt het effect van het functioneren van de organisatie, het team of de medewerker zichtbaar. De relatie met de omgeving is er een van voortdurende interactie, anticiperen, feedback en bijsturing.

De omgeving is de wereld om ons heen waarin wij leven, werken en waarin we resultaten boeken.

In het model van WARM! is de omgeving weergegeven als een groene cirkel die alle andere elementen omsluit. Met andere woorden: die overal invloed op uit oefent. En mensen, werkomgeving, groei en resultaten oefenen ook weer invloed uit op de omgeving. Die wisselwerking merk je de hele dag.

 

Model_WARM_800