Een resultaat of prestatie is het gevolg van jouw inspanning. Hoe trots kan je zijn als je tot een mooi resultaat komt, of nog beter: als je samen tot een geweldig resultaat komt!

In het model van WARM! is het resultaat helemaal afhankelijk van de overige elementen uit het model. Alleen wanneer de elementen Omgeving, Mensen, Werkomgeving en Groei op positief staan, en daarmee extra voeding geven aan de Energie, wordt het meest geweldige resultaat behaald. In deze flow worden de normeringen waaraan het (organisatie-)resultaat moet voldoen, bijvoorbeeld de kwaliteit, de tijdigheid en het realiseren van doelstellingen, niet langer ervaren als druk, maar als onderdeel van het geheel. De totstandkoming van het resultaat verloopt als vanzelf.

De uitkomst van ieders inspanningen.

Model_WARM_800