De werkomgeving wordt bepaald door verschillende factoren. Enerzijds door de architectuur van het gebouw waarin je werkt, de indeling, de techniek, de inrichting en anderzijds door de procedures en processen die gebruikt worden. Ze hebben (ongemerkt) veel invloed op de algemene sfeer.

Zien we de werkomgeving niet als een plaats waar taken moeten worden verricht, maar als het deel van de wereld waar we op dat moment leven, dan gaat van dit perspectief een heel andere energie uit. Mensen hebben ruimte nodig om te creëren, te leven en te beleven, en ook om samen te zijn. Vanuit dit gedachtegoed is het vanzelfsprekend om mensen in hun werkomgeving goed te faciliteren.

Een inspirerende werkomgeving creëren kan relatief eenvoudig. Door procedures en processen te vereenvoudigen zodat ze precies aansluiten op de bedoeling van de organisatie en de fysieke omgeving waarin je werkt te optimaliseren. Je bent weliswaar gehouden aan de bouwkundige beperkingen die een bestaand gebouw je oplegt, maar maatwerk dat uitnodigt tot flexibiliteit en interactie, gecombineerd met een warme, kleurige uitstraling, vormt de eerste stap op een nieuwe weg.

De plek waar mensen uit één organisatie samen leven en samen werken.

In het model van WARM! is het element Werkomgeving van invloed op de mensen die daar verblijven, en daarmee op de resultaten, groei en omgeving van die mensen.

 

Model_WARM_800