7 mindsets voor een effectief advies

luisteren

Effectief adviseren is een kunst. Hoe handel je in het belang van de organisatie als geheel, hoe maak je de kans zo groot mogelijk dat de geadviseerde jouw advies overneemt en hoe zorg je dat je overeind blijft bij tegenwind? De volgende 7 mindsets vormen de sleutel voor een effectief advies.

  1. Bepaal je doel

Geef nooit een ‘losse flodder’ advies. Bekijk elke situatie waarin om een advies gevraagd wordt van een afstandje, en probeer het geheel overzien. Bepaal dan welk doel je met je advies wilt bereiken, en houd je focus daarop tijdens het hele adviesproces.

  1. Luisteren, kijken, luisteren …

Als je je focus op je adviesdoel hebt, heb je een kader voor je waarneming. Luister naar gesprekken die je toevallig opvangt over ‘jouw’ onderwerp. Lees erover op Intranet. Bezoek werkoverleggen van andere afdelingen als dit onderwerp op hun agenda staat. Verzamel op deze manier zoveel mogelijk informatie om je advies te onderbouwen.

  1. Vragen stellen

Dat kun je ook doen door vragen te stellen. Probeer te achterhalen wat voor de geadviseerde belangrijk is, en sluit daar met je advies op aan. Laat de kernpunten die hij of zij noemde bij de beantwoording van je vragen, voor de geadviseerde herkenbaar terugkomen in je advies. Bijvoorbeeld; als je merkt dat iemand draagvlak belangrijk vindt, neem dan op in je advies hoe je draagvlak wilt verwerven.

  1. Timing

Kies je timing zorgvuldig. Heeft de geadviseerde net slecht nieuws gehad? Wacht even met je advies. Begint hij/zij op een bepaald moment zelf over het onderwerp, dan is dit misschien de juiste gelegenheid voor jou om aan te haken met je verhaal.

  1. Bewaak je non-verbaal

Stel dat de geadviseerde en jij het niet met elkaar eens zijn. Pas dan op dat je bijvoorbeeld niet naar voren gaat leunen terwijl je argumenten geeft voor je advies. Als jij naar voren gaat leunen zal je gesprekspartner onbewust naar achteren leunen, om afstand tussen jou en hem/haar te creëren. Daarmee kun je op achterstand komen te staan. Een neutrale houding is meestal het handigste.

  1. Lobby en massage 

Het kan zijn dat je een advies wilt geven wat niet zonder slag of stoot overgenomen zal worden. Je verwacht weerstand. Welke spelers kunnen jou helpen? Hoe kunnen zij hun inbreng geven? Regel een gesprek, organiseer een workshop, bezoek een organisatie die al ervaring heeft opgedaan met de uitvoering van jouw advies. Kortom; doe het voorbereidende werk wat nodig is, in de vorm van lobby, massage of wat dan ook, om je advies een zo groot mogelijke kans van slagen te geven.

  1. Benut de talenten in je team

Je staat er niet alleen voor, al voelt dat misschien soms wel zo. Spar met je collega’s over de situatie en het advies dat je wilt geven. Vraag hen om input. Onderzoek met elkaar de beste argumenten, deel kennis over de situatie en de mensen die er een hoofdrol in spelen. De kwaliteit van je advies neemt zo enorm toe.

Heb je behoefte aan meer input om je adviezen effectiever te maken? Kom dan eens praten over ons persoonlijk ontwikkelprogramma ‘Adviseren’. De koffie staat klaar!