Geef ze perspectief

Nog even, en dan is het Kerst. Samen met familie, vrienden en kennissen genieten we van dit moment. De één doet dit vanuit zijn geloofsbelijdenis en de ander omdat het zoveel gezelligheid brengt. We wensen elkaar vrede op aarde en welbehagen.

Vaak is dit ook het moment om na te denken over de vraag hoe wij betekenis geven aan ons leven en wat voor een positief effect dat heeft op onze omgeving. ‘Juist, daar gaan we weer’ denk je misschien. ‘Weer zo een die dit moment aangrijpt om aandacht te vragen voor wat er allemaal niet klopt en beter moet’. ‘We zitten nog middenin de CO2 en PFAS crisis, boeren- en bouwprotesten, de verkiezingsuitslag in Groot Brittannië en de Brexit, handelsconflicten, grote zorgen binnen de Zorg en het onderwijs, mijn lijstje voor de Top 2000 en niet te vergeten: win ik de loterij deze keer?’ 

Allemaal actueel en relevant. Toch willen wij inderdaad graag nog iets aan je kwijt. Al meerdere malen hebben wij geschreven over het belang van young potentials binnen een organisatie, en de rol die oudere medewerkers als hun mentor kunnen vervullen. Telkens zijn wij daarbij uitgegaan van jongeren die opleidingskansen hebben gehad, en die zich nu melden op de arbeidsmarkt om betekenis te geven aan hun werkzame leven.

Onlangs werden wij geattendeerd op een grote groep jongeren die zich nog niet hebben kunnen ontplooien. Zij hebben geen werk en leven onder de armoedegrens, zij hebben schulden en weinig of geen uitzicht op een betere toekomst. Wat kunnen we hier als samenleving mee? Hoe kunnen we deze jongeren mogelijkheden bieden om succesvol te zijn en op hun beurt betekenis te geven aan hun leven? 

Zij hebben een stimulans nodig om weer enthousiast te raken. Werkgevers en onderwijsinstellingen kunnen het verschil maken door de handen ineen te slaan en hen zicht te bieden op een carrière. In het licht van de Kerstgedachte: ieder mens een welbehagen! Wij zetten ons in om voor deze groep jongeren betekenisvol te zijn. Doe je mee?