Het ontwikkelassessment van WARM!

Werkgevers zijn zich scherp bewust van het belang om in hun medewerkers te investeren. Dat mensen met plezier werken is zowel voor henzelf als voor de organisatie belangrijk. Soms is niet duidelijk wat de medewerker nodig heeft om dat werkplezier vast te houden, cq terug te krijgen. Dan kan een ontwikkelassessment uitkomst bieden.

Wij voeren onze ontwikkelassessments uit op basis van de Personal Powermethodiek. Aan de hand van deze methodiek ‘meten’ we de hele mens, zowel thuis als op het werk. Door gebruik te maken van een persoonlijkheidstest ontstaat niet alleen inzicht in iemands kwaliteiten, talenten en drijfveren (ambities). Ook komt naar voren welke werkzaamheden en werkomgeving iemand energie geven. Daarnaast wordt helder wat het ontwikkelperspectief is, welke mogelijke ontwikkel-belemmeringen er zijn en welke stappen gezet kunnen worden om (opnieuw) tot bloei te komen.

Trefwoorden Personal Power methodiek

Trefwoorden die van toepassing zijn op Personal Power: verhelderend en diepgaand, aantrekkelijk en kleurrijk, systematisch en gemakkelijk toepasbaar, levert een duidelijk beeld van het ontwikkel-perspectief en biedt praktisch toepasbare aanbevelingen. 

Aanpak assessment

Het assessment bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Een persoonlijke intake met de opdrachtgever, en een korte kennismaking met de medewerker
  2. Het uitvoeren van een onlinetest, bestaande uit 40 vragen
  3. Een diepte-interview van één tot anderhalf uur met de assessor en een senior coach
  4. Persoonlijke terugkoppeling van het rapport aan de medewerker
  5. Persoonlijke terugkoppeling naar de opdrachtgever (bij voorkeur in aanwezigheid van de medewerker)

Het rapport biedt inzicht en aanbevelingen vanuit drie invalshoeken:

1. Kern & Balans: de allergrootste kracht                           
2. Pad & Potentieel: een persoonlijke blauwdruk als kompas
3. Imago & Communicatie: zelfbewustzijn

De intake kan plaatsvinden op het kantoor van de opdrachtgever. De online test kan op de werkplek of thuis op de computer worden ingevuld. De overige onderdelen van het assessment worden uitgevoerd op onze ontmoetingslocatie in Tiel of in overleg op een locatie in de buurt van waar de opdrachtgever gevestigd is.

Het resultaat

  • Inzicht in de inzetbare kwaliteiten, talenten en drijfveren van een medewerker
  • Bewustzijn over de werkvoorwaarden waaronder en werkomgeving waarin iemand het beste functioneert
  • Duidelijkheid over het ontwikkelperspectief van de medewerker
  • Concrete ontwikkelhandvatten voor verdere groei
  • De medewerker krijgt nieuwe inspiratie en drive