Hoe ga je om met spanning binnen een team?

Het is onvermijdelijk, er komen momenten van spanning binnen een team. Ook al is het nog zo hecht, is de samenwerking nog zo gedreven, gedoe komt er toch. Een team is pas echt in balans als er gemeenschappelijk vertrouwen is dat ook moeilijke momenten met elkaar goed doorstaan worden. Hoe bouw je daaraan?

Liefst vooraf
Het beste is om mogelijke spanning te adresseren voordat die er is. Want dan is het nog hypothetisch. Mensen in rust kunnen heel goed vertellen over wat ze nodig hebben als ze onrust ervaren. Wat ze dan belangrijk vinden, voor welke boodschappen ze al dan niet gevoelig zijn. Als die onrust er daadwerkelijk is, wordt dat veel lastiger. Dit is niet altijd een populaire boodschap. Ooit zou Marije een team in opbouw begeleiden. De expliciete briefing luidde: ‘we praten alleen over positieve zaken’.

Niet benoemen is geen optie
Eén ding is geen optie: de spanning, als die er eenmaal is, langere tijd niet benoemen. Geloof ons, iedereen is zich ervan bewust, ook al praat niemand erover. Vaak komt dat omdat mensen niet weten hóe ze het bespreekbaar moeten maken, of dat ze het risico te groot vinden. Ze hopen dat het zich vanzelf zal oplossen, of dat een ander dan zijzelf het voortouw zal nemen. Heel begrijpelijk dat een team daarin blijft hangen. Maar hoe langer de spanning woekert, hoe meer het onderlinge vertrouwen wordt ondermijnd, hoe lastiger het wordt om de gezamenlijke balans terug te vinden.

Bouwen aan vertrouwen
Het is essentieel om te beseffen dat vertrouwen alleen ontstaat en blijft bestaan als ieder teamlid er elke dag aan meebouwt. Het is nooit af, het vraagt altijd in meer of mindere mate om aandacht. Investeer daarom in het vermogen van elk teamlid om met spanning om te gaan en ben daar open over. Benut ieders talenten, creëer een gemeenschappelijke taal, onderzoek wat teamleden precíes moeilijk vinden als er onderling gedoe is (vaak verschilt dat per persoon).

Wees reëel
Gedoe adresseren is niet ‘moeilijk doen’, maar professioneel gedrag. Want dan kan het gedoe juist de basis van een nieuwe, onvermoed grote, teamkracht worden.