Klanten vertellen

WARM! heeft vlak na de vorming van mijn nieuwe team een kick off bijeenkomst verzorgd. De focus op energie tijdens de bijeenkomst was een interessante. De begeleidster zorgde er steeds voor dat iedereen aangehaakt bleef en energie haalde uit de open groepsdynamiek. We hebben onder meer een inventarisatie gemaakt van ieders talenten, en hoe we elkaar kunnen aanvullen. Van daaruit haalden we meer resultaten dan ik in één middag voor mogelijk had gehouden.
Joyce Zegeling, Afdelingshoofd I&A, Gemeente Zoetermeer

Marije heeft als coach de afgelopen maanden rondom het thema ‘integraal samenwerken’ mooie resultaten geboekt bij de RWB. Met veel energie stuurt Marije op energie. Ze weet mensen te raken en weer in zijn of haar kracht te zetten, zowel in het belang van het individu als het team. Marije doet dit met veel enthousiasme, een brede en op maat gesneden kennis, een open houding en inlevend vermogen. Ik wil Marije, een mooi mens, als coach van harte aanbevelen.
Mart Dircks, directeur-secretaris, Regio West Brabant

Paul van Keulen en zijn partner zijn gedreven als het gaat om het behalen van het beoogde resultaat: WARMte binnen een organisatie. Daar ligt de focus. In onze organisatie zijn we volop in beweging gekomen, wat een energieboost heeft gegeven. Dat is voor de volle 100% te danken aan het samenspel dat door WARM! is gerealiseerd.
Rob Hannôt RMA / RMC, Hannôt Finance bv, Rotterdam

In mijn lange loopbaan als overheidsmanager heb ik Marije met grote regelmaat gevraagd om te fungeren als klankbord.  Onze lange samenwerking hierin geeft op zich al aan hoe zeer ik gebaat ben bij het luisterende oor van Marije en in de onbevangen en vaak verrassende respons die ik van haar ontvang. Het zet altijd aan het denken en het leidt tot nieuwe inzichten en nieuwe wegen voor vraagstukken. Marije werkt bovendien niet alleen met de methode “WARM!”, maar is ook een warm en bevlogen mens met een echte, diepgaande aandacht voor de mens achter de persoon en diens drijfveren, dromen en belemmeringen. Van daaruit ben ik met de hulp van Marije telkens weer tot waardevolle inzichten gekomen die mij hebben geholpen bij het uitvoeren van mijn professionele rol en het daarbij in contact blijven met mij zelf.
Ab van de Craats, Manager/Adviseur/Projectleider at ABGL

WARM! heeft de samenwerking binnen ons team Communicatie in een periode van zes maanden duidelijk versterkt. Een mooi traject met een blijvend resultaat. De mensen weten elkaar beter en sneller te vinden, ze vullen elkaar aan en hebben ook veel meer plezier met elkaar. Ze hebben helder zicht op de organisatiedoelen en dragen daar zichtbaar aan bij. Marije is energiek, scherp in haar waarneming en vriendelijk doortastend in haar interventies. In onze bila’s vond ik haar kundig, inspirerend en betrokken. Ik ben heel blij dat we dit traject ingegaan zijn, en kan het iedereen aanraden!
Imke Carsouw, directeur Brainport Development Eindhoven

Ik heb Paul leren kennen als een uitstekende coach. Daar waar ondersteuning nodig was bij individuele medewerkers was hij er: professioneel en menselijk met WARMte. Hij weet mensen te stimuleren en resultaten te bereiken.
Monique van Bavel, gemeentesecretaris, Gemeente Moerdijk