Onze programma's

Voor personen

Wij begeleiden mensen bij het maken van een professionele ontwikkelingsslag. Dat heeft bijvoorbeeld betrekking op:

 • beter managen van hun workload en regie nemen
 • meer toegang tot hun creativiteit
 • beter samenwerken
 • het ontwikkelen van een groeimindset
 •  

  Voor teams

  De oplossing in situaties waarbij teams:

 • niet openstaan voor verandering
 • geen vertrouwen hebben in de leidinggevende
 • te maken hebben met een hoog verzuim
 • steeds terugkomen op genomen besluiten
 •  

  Organisaties

  Een organisatieontwikkelprogramma is bijvoorbeeld passend in de volgende situaties:

 • De organisatie is bezig met het (her)bepalen van de organisatiedoelstellingen
 • De organisatie wil zich opnieuw positioneren binnen de omgeving
 • Het is nodig om meer wendbaarheid en flexibiliteit te creëren
 •  

  WARM! Professional

  WARM! levert professionals aan bedrijven die zich willen ontwikkelen. Bijvoorbeeld in situaties waarbij:

 • een manager vertrokken is en een nieuwe manager nog geworven moet worden
 • een team een erg hoge werkdruk, ontevreden medewerkers en veel verzuim heeft
 • de noodzakelijke verandering intensieve on the job begeleiding vraagt
 •