Organisatiebrede ontwikkelbegeleiding

Je kijkt om je heen en je weet; er moet wat gebeuren. Een ander élan, meer focus, nieuwe resultaten. Er zit meer in de organisatie waar je werkt. Maar het komt er nog, of niet meer, uit. Hoe dat precies komt, weet je niet. Misschien is er een fusie geweest, misschien zijn bezuinigingen mensen niet in de koude kleren gaan zitten, misschien is de organisatie door iets anders lamgeslagen. Je zou er in ieder geval graag iets aan doen. Dat kan. Samen met WARM! kom je er snel achter wat er precies aan de hand is, en welke acties tot een nieuw vuur leiden.

Bij welke situatie is een organisatieontwikkelprogramma de beste oplossing?

Je wilt de volgende ontwikkeling binnen jouw organisatie inzetten:

  • (Her-)bepalen van de organisatiedoelstellingen, bijvoorbeeld met een focus op ‘de bedoeling’
  • De organisatie opnieuw positioneren binnen de omgeving
  • Meer wendbaarheid en flexibiliteit creëren, een groeimindset ontwikkelen
  • Het opzetten van een betere dienstverlening
  • Een transitie of reorganisatie
  • Ontwikkelen en implementeren van nieuwe werkwijzen en/of systemen

Hoe gaat dit in zijn werk?

We bepalen samen met jullie het te behalen resultaat, en leggen dit vast in een plan van aanpak. Daarin zijn ook de stappen te vinden die we zetten om het resultaat te behalen. Belangrijk is om te bepalen met welke groep we aan de slag gaan. Een bepaald team, dat zich daar goed voor leent, bij wijze van pilot? Of een dwarsdoorsnede van de organisatie?
Ambassadeurs uit de eigen organisatie leven de beoogde ontwikkeling voor. Zij krijgen van WARM! begeleiding en training. Samen met hen zijn we transparant over de behaalde successen, en ook over wat er misgaat. We zijn in een continue wisselwerking met de organisatie. We creëren een olievlekwerking: steeds meer collega’s haken aan. Zodra het beoogde resultaat gehaald en verankerd is, is het voor ons tijd om te vertrekken. Een nieuw élan achterlatend waar de organisatie zelf op verder kan bouwen.