Organisatiebrede ontwikkelbegeleiding

Elke bijdrage die wij mogen leveren aan een organisatieontwikkeling, starten wij met een onderzoek. Het kan dan gaan om kwantitatief onderzoek, kwalitatief onderzoek of een combinatie van die twee.

Wat is de stand van zaken, hoe zitten mensen erin, wat is er nodig? Dat is waar we achter willen komen. De tijd waarin top down werd bepaald hoe een organisatieontwikkelproces moest worden ingericht en welke doelen moesten worden bereikt, waarvoor dan vervolgens een bureau werd ingehuurd, is voorbij.

Op basis van de opgehaalde informatie doen wij voorstellen om een ontwikkelbeweging op gang te brengen, die samen met de organisatie worden geïmplementeerd. Wij nemen het dus niet over, wij faciliteren.
Zo wordt de kans op verankerd resultaat het grootst.