Persoonlijke Coaching

In welke situatie is het individuele programma de beste oplossing? 

Individuele ontwikkelprogramma’s zijn bedoeld om mensen te begeleiden bij het maken van een professionele ontwikkelslag. Die kan bijvoorbeeld betrekking hebben op:

  •  persoonlijk leiderschap en het nemen van regie
  •  meer creativiteit
  •  beter samenwerken
  •  omgaan met stress/workload/ dreigende burnout
  •  betekenis geven aan je professionele leven
  •  groeimindset ontwikkelen en vasthouden

Hoe gaat dit in zijn werk?

Bij 95% van alles wat je zegt, denkt, doet en voelt, spelen onbewuste belemmeringen een rol. Aan de hand van onze methode leer je om die in jezelf op te sporen en te neutraliseren. Zo verwerf je de blijvende vrijheid om te handelen zoals jíj dat wilt, in ontspannen afstemming met de mensen in je professionele omgeving.

De kennis waarop onze methode gebaseerd is, is relatief nieuw. Er zijn nog weinig coaches die er mee werken. Terwijl het cruciale informatie is om blijvend ontwikkelresultaat te boeken. Het zelf toepassen van deze kennis (zodat je er altijd wat aan blijft hebben) staat centraal in onze aanpak, en daarom is hij duurzaam en succesvol!

Praktisch

De data waarop de coachingsessies plaatsvinden, bepalen we in onderling overleg. Meestal zit er een maand tussen twee sessies. Dit geeft je de gelegenheid om de dingen die je in een sessie hebt ontdekt, te laten bezinken en ermee te oefenen. Een sessie duurt ongeveer twee uur.