Teamcoaching

Wanneer is teamcoaching de beste oplossing?

In de praktijk kom je bijvoorbeeld tegen dat teams:

 • in het verleden leven
 • niet veel fut/energie hebben
 • niet het resultaat halen waarvoor ze aan de lat staan
 • zich verzetten tegen veranderingen
 • onderling roddelen, collega’s vertrouwen elkaar niet meer
 • te maken hebben met een hoog en/of stijgend verzuim
 • geen vertrouwen hebben in de leidinggevende
 • steeds terugkomen op genomen besluiten

Of de organisatieontwikkeling vraagt om een teambeweging:

 • twee teams moeten worden samengevoegd, hoe zorgen we ervoor dat de bloedgroepen elkaar vinden?
 • een deel van de taken wordt straks uitbesteed. Hoe krijgt de nieuwe samenwerking, zowel intern als extern, vorm?
 • er moet een nieuwe werkwijze geïmplementeerd worden, hoe krijgen we iedereen op hetzelfde spoor?
 • We willen de integrale dienstverlening verbeteren, hoe zorgen we dat teams de benodigde lijnen naar elkaar leggen?

Teamontwikkelprogramma’s zijn altijd maatwerk, binnen het programma is er steeds afstemming met de klant. Voortdurend wordt geëvalueerd en bijgestuurd.

Hoe gaat dit in zijn werk?

De methode die wij inzetten om een teamontwikkelprogramma uit te voeren, bestaat uit zeven stappen:

Stap 1.
De stand van zaken bepalen: metingen (vragenlijst) doen en inventariserende individuele gesprekken voeren

Stap 2.
Ontwikkelpunten signaleren door frequent bijwonen van het werkoverleg. Later ook: toetsen van de effecten van gepleegde interventies

Stap 3.
Aan de hand van workshops een ontwikkelslag maken op de punten waar dat nodig is (gesignaleerd in het werkoverleg)

Stap 4.
Individuele programmagebonden coachings
Tijdens het werkoverleg en de workshops blijkt wie op welke punten nog niet is aangehaakt op het teamontwikkelprogramma. In individuele coachingssessies van ongeveer een uur, pakken we dit op.

Stap 5.
Tussentijdse verankering van de geboekte vorderingen. Gezamenlijke bewustwording over de stappen die inmiddels zijn gezet en de betekenis ervan in relatie tot het afgesproken resultaat.

Stap 6.
Inventarisatie van de beschikbare talenten: welke talenten zijn nodig om de teamgroei definitief te borgen? Wie is waar goed in, en hoe maken we een match tussen de benodigde en beschikbare talenten? Hoe zorgen we met elkaar dat we het geboekte resultaat vasthouden en verder ontwikkelen, ook als het even spannend wordt?

Stap 7.
Verankering en afronding programma