Teambalans: dé voorwaarde voor resultaat

Roeien3

Een team in balans is een team dat mooie resultaten boekt. De energie klopt, er is warmte, en dan lukt het vanzelf. Kun je je hiervan een eigen voorbeeld voor de geest halen? Dan weet je wat we bedoelen.
Een team dat uit balans is, komt moeilijker, tot een magerder resultaat. Ook hiervan heb je vast eigen voorbeelden.

Hoe staat het op dit moment met de balans in jouw team? Kijk naar de recente resultaten en je weet het. Zijn ze naar je zin of kan het beter? En als het beter kan, waar zit hem dan de kneep? Waar zit de disbalans?

Zo ontdekte teamleider Herma in gesprek met ons, dat het belangrijk was dat de oudere teamleden gingen investeren in de jongere teamleden om bij beide groepen groei op gang te brengen en te houden. Nu dreigde het team wat in te sukkelen. In het team van Peter kenden de teamleden elkaars talenten niet, waardoor ze elkaar niet aanvulden. De te ondernemen actie laat zich raden.
Het Nieuwe Werken riep disbalans op in het team van afdelingshoofd Marieke. Waar de leden elkaar eerder gemakkelijk wisten te vinden, werd dat nu veel lastiger. Ze zagen elkaar minder en ze zaten niet meer altijd bij elkaar. Door daar met elkaar aandacht aan te geven in een workshop, en nieuwe werkafspraken te maken, kwam de vloeiendheid snel weer terug.

Ook snel de balans terug in je team? Doe dan met ons een gratis Warmtepeiling. Binnen een uur is duidelijk waar de disbalans vandaan komt, en wat er aan te doen is.

Mail of bel voor een afspraak; info@warm.co.nl, 06-10554795.