Teams ‘WARM’ samenvoegen

team-1872378_640

Steeds meer teams worden samengevoegd na een fusie of reorganisatie. Hoe doe je zo’n samenvoeging nou op een ‘warme’ manier? De sleutelwoorden zijn: bewust en met aandacht. Hieronder een compact stappenplan, waarin ruim aandacht is voor het individuele teamlid en zijn of haar verhaal. Door naar ieders persoonlijke verhaal te luisteren, vind je de sleutel tot verbinding. Bijvoorbeeld in een gedeelde geschiedenis:

Een team van communicatie-experts bij een zorgorganisatie, verdeeld over verschillende locaties, moest op een nieuwe manier gaan samenwerken. Meer effectief, meer eenduidig, minder strijd. Na met ieder van hen individueel gesproken te hebben, kwam ik erachter dat ze allemaal ooit bij de Rabobank hadden gewerkt. Ze waren allemaal enthousiast over de communicatieaanpak van de Rabo. Met elkaar hebben we vervolgens gekeken welke elementen uit die aanpak in deze organisatie bruikbaar waren. Dat bleek in zeer solide ondergrond om op verder te bouwen.

Aanpak

Stap 1.
Inventariseren; individuele gesprekken

 • waar lig je ‘s nachts wakker van?
 • wat is je professionele verlangen?

Stap 2.
Inventariseren: per deelteam

 • waar liggen jullie als team ‘s nachts wakker van?
 • wat is het teamverlangen?
 • Wat zou je willen overnemen van het/de andere deelteam(s)?
 • Wat wil je behouden uit je eigen team?
 • Wat is het werkmodel per deelteam en op welke punten verschillen die?

Stap 3.
Gezamenlijke bijeenkomst over de volgende onderwerpen:

 • Hoe brengen we de verschillende werelden samen
 • Geïnventariseerde belevingen voorleggen
 • Wat is het verlangen van de nieuwe organisatie
 • Wat is er in het nieuwe team nodig om aan dat verlangen tegemoet te komen?
 • Welke werkmodel en welke werkwijze kiezen we voor het nieuwe team?
 • Hoe gaan we het werkmodel en de werkwijze implementeren?
 • Werkafspraken maken

Stap 4.
Met elkaar aan de slag. Steeds tussentijds de thermometer erin en waar nodig bijsturen.

Investeren in je nieuwe team?
Wil jij investeren in je nieuwe team? Wil jij weleens weten welke verborgen talenten er in dit team te vinden zijn, welke potentie aangeboord kan worden, hoe de mooiste resultaten te boeken zijn?

Kies nu voor een quick scan
Wij doen nog in oktober een quick scan (het lezen van relevante stukken en interviews met sleutelmedewerkers) zodat je begin november weet waar teamflow jullie brengen kan. In ons rapport vind je ook een plan van aanpak, waar je nog voor de Kerst een begin mee kunt maken.