WARM! professional

WARM! zet professionals in om voor een bepaalde periode intensiever deel te nemen aan de organisatie dynamiek. Onze professionals werken samen met de opdrachtgever aan de toekomstbestendigheid van de organisatie. Zij nemen tijdelijk een deel van het werk of de volledige (management-)taak over. Tegen de tijd dat zij weggaan is het behaalde resultaat geborgd, zodat de organisatie op die basis verder kan bouwen.

Dit kan bijvoorbeeld in de volgende situatie:

  • Er is een manager vertrokken, een nieuwe manager met andere (verander-)capaciteiten wordt nog geworven. Onze ontwikkelprofessional bereidt het team voor op de aankomende verandering en werkt de nieuwe manager in.
  • Een team heeft een hoge werkdruk, ontevreden medewerkers en veel verzuim. Onze ontwikkelprofessional ontwikkelt met en binnen het team een groeimindset, borgt die en draagt daarna WARM! over aan de (volgende) manager.
  • Er komt een nieuw systeem, terwijl het dagelijks werk gewoon doorgaat. Onze ontwikkelprofessional fungeert als projectleider, implementeert en zorgt voor blijvende verbinding tussen de staande organisatie en het nieuwe systeem.
  • Er is een nieuwe communicatiestrategie nodig. Jullie beschikken niet over de kennis die hiervoor nodig is en het werk gaat gewoon door. Onze ontwikkelprofessional haalt de benodigde informatie op uit de organisatie en werkt een eerste concept uit. Na akkoord op de inhoud, pakt hij of zij de implementatie op, steeds in afstemming met de opdrachtgever. De vernieuwing wordt binnen de organisatie geborgd.
  • Er komt een samenwerkingsverband of een herindeling aan. Onze ontwikkelprofessional fungeert als projectleider, zorgt voor de verbinding tussen de huidige en de nieuw te vormen organisatie en boekt een verankerd resultaat zoals dat vooraf is afgesproken.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Wij komen langs om te horen wat de organisatie nodig heeft. Wij stellen één of enkele kandidaten voor. Onze ontwikkelprofessionals zijn allemaal getraind om het WARM! gedachtegoed in te brengen in een opdracht. Dat betekent concreet dat zij in de praktijk, op de werkvloer, actief sturen op onderlinge aandacht, ieders medeverantwoordelijkheid en eigenaarschap. Resultaten boeken is belangrijk, en dat doe je het beste in een fijne werksfeer. Elke medewerker draagt daaraan bij. Daar stuurt de professional van WARM! op.

Aanpak

Onze ontwikkelprofessionals starten met een inventarisatie om samen met de opdrachtgever te bepalen welk resultaat behaald moet worden, en welke acties nodig zijn om dat voor elkaar te krijgen. Zowel inhoudelijk als op de kwaliteit van de samenwerking. Zij leggen dit vast in een plan van plan van aanpak en voeren dat uit, vanzelfsprekend steeds in afstemming. Voordat ze weggaan maken ze zichzelf overbodig, zodat de organisatie zelf kan voortbouwen op het in de opdracht behaalde resultaat.

WARM! professionals hebben:

  • oog voor de doelen van de organisatie. Zo nodig kunnen zij deze (helpen) formuleren
  • oog voor het perspectief van medewerkers én organisatie
  • ervaring met verminderen van weerstand en het bouwen van vertrouwen