Welk soort bruggenbouwer zet jij in?

Brug

Elke organisatie heeft bruggenbouwers nodig. Omdat mensen zó verschillend zijn, weten ze elkaar soms niet vanzelf te vinden, en dan zijn er bruggenbouwers nodig die helpen om de verschillen te overbruggen met communicatie.

Als die bruggen eenmaal gebouwd zijn, activeer je de talenten die mensen hebben. Ze voelen zich dan veel meer vrij om die talenten openlijk in te zetten. Als medewerkers elkaar met hun talenten gaan aanvullen, komt er op een natuurlijke wijze verbinding tot stand. Dat is gunstig voor medewerker(s) én organisatie.

Er zijn drie soorten bruggenbouwers:

(1) Intern en informeel
Sommige bruggenbouwers doen hun werk informeel en onbenoemd, gewoon omdat ze er goed in zijn. Je vindt ze op alle mogelijke plekken in een organisatie. Dit zijn mensen die je mist als ze weg zijn. Ze deden veel meer dan je op grond van hun functiebeschrijving zou verwachten. Als je als organisatie doorhebt wat deze bruggenbouwers bijdroegen, en je wilt dat opnieuw, dan kun je daar in je werving rekening mee houden.

(2) Intern en formeel
Anderen vervullen deze rol binnen een organisatie op formele basis, bijvoorbeeld interne coaches. Het grote voordeel is dat zij de organisatie kennen. Van belang is natuurlijk dat zij het vertrouwen genieten van degenen tussen wie de bruggen gebouwd moeten worden. Voor dit type functies wordt in toenemende mate fte vrijgemaakt.

(3) Extern
En dan heb je nog de bruggenbouwers die extern worden ingehuurd. Dit gebeurt meestal als duidelijk is dat de onderlinge spanning te groot wordt. Het voordeel van externen is dat ze de situatie niet kennen, en er vrij en open in kunnen stappen. Ze brengen een breed palet aan interventies mee, met onder meer out of the box oplossingsrichtingen.

Deze laatste is een rol die wij vaak mogen nemen, en dat doen wij met veel plezier. Onze werkwijze centreert zich rond het werkoverleg. Ideaal, want daardoor kost de begeleiding geen of minder extra tijd. Het is altijd weer een groot plezier om te zien dat mensen écht gaan samenwerken, in plaats van dat ze in parallelle sporen naast elkaar lopen.