HET BEGINT ALTIJD BIJ MENSEN

Wij bieden samenlevinggeoriënteerde organisaties een totaaloplossing op het gebied van organisatie-, team-, en individuele ontwikkeling. Onze focus ligt op het creëren van WARME organisaties met een groeimindset, die toekomstbestendigheid garandeert

Kennismaken

Wij doen het anders!

Wij geven resultaatgarantie

Door onze jarenlange ervaring durven wij resultaatgarantie te geven.

Termijn & budget vooraf duidelijk

Je weet van tevoren precies waar je aan toe bent.

Wij maken onszelf overbodig

Na afloop van het traject kan de organisatie zelf verder bouwen op het behaalde resultaat.

Warme organisaties

Leven is groeien. Dat geldt voor mensen, en dus ook voor teams en organisaties. Mensen ontwikkelen zich het makkelijkst in een warme werkomgeving. Soms zijn er obstakels, waardoor de groei stagneert. Denk bijvoorbeeld aan oplopende werkdruk, onderlinge spanning, passiviteit of gebrek aan betekenisgeving. Het is altijd mogelijk om een nieuwe groeiimpuls in te zetten. Dat lukt het beste in een warm werkklimaat.

Hoe helpen we jou?

Onze werkwijze is afhankelijk van de situatie bij de klant. Elke situatie vraagt om een andere aanpak. Wij hebben drie uitgangsposities. Een combinatie hiervan is ook mogelijk.

WARM! in een klankbordrol

Wij begeleiden het traject van buitenaf.

We ontwerpen een ontwikkelprogramma

Wij zijn dan regelmatig aanwezig, bijvoorbeeld één dag in de week.

Wij zetten een ontwikkelprofessional in

Wij nemen deel aan het proces op de werkvloer.

Lees hier wat klanten over ons vertellen

Klanten vertellen >

Onze programma's

Voor personen

Wij begeleiden mensen bij het maken van een professionele ontwikkelingsslag. Dat heeft bijvoorbeeld betrekking op:

 • beter managen van hun workload en regie nemen
 • meer toegang tot hun creativiteit
 • beter samenwerken
 • het ontwikkelen van een groeimindset
 •  

  Voor teams

  De oplossing in situaties waarbij teams:

 • niet openstaan voor verandering
 • geen vertrouwen hebben in de leidinggevende
 • te maken hebben met een hoog verzuim
 • steeds terugkomen op genomen besluiten
 •  

  Organisaties

  Een organisatieontwikkelprogramma is bijvoorbeeld passend in de volgende situaties:

 • De organisatie is bezig met het (her)bepalen van de organisatiedoelstellingen
 • De organisatie wil zich opnieuw positioneren binnen de omgeving
 • Het is nodig om meer wendbaarheid en flexibiliteit te creëren
 •  

  WARM! Professional

  WARM! levert professionals aan bedrijven die zich willen ontwikkelen. Bijvoorbeeld in situaties waarbij:

 • een manager vertrokken is en een nieuwe manager nog geworven moet worden
 • een team een erg hoge werkdruk, ontevreden medewerkers en veel verzuim heeft
 • de noodzakelijke verandering intensieve on the job begeleiding vraagt
 •