MET WARMTE STIJG JE NAAR GROTE HOOGTEN

Wij stimuleren groei bij organisaties, teams en mensen. Zo behalen zij sneller hun doelen en bereiken zij hun volledige potentieel.

Kennismaken

Wij doen het anders!

Wij geven resultaatgarantie

Door onze jarenlange ervaring durven wij resultaatgarantie te geven.

Termijn & budget vooraf duidelijk

Je weet van tevoren precies waar je aan toe bent.

Wij maken onszelf overbodig

Na afloop van het traject kan de organisatie zelf verder bouwen op het behaalde resultaat.

WARM! Academy

Al onze professionals hebben de WARM! Academy doorlopen en kunnen werken volgens ons unieke gedachtegoed.

Warme organisaties

In WARM!e organisaties worden resultaten als vanzelfsprekend gehaald en voelen medewerkers zich prettig. Binnen WARM!e organisaties is sprake van verbinding tussen de organisatie en medewerkers, er wordt gezamenlijk gewerkt aan de toekomst. Er is vertrouwen, wederzijdse loyaliteit en plezier.

Hoe helpen we jou?

Onze werkwijze is afhankelijk van de situatie bij de klant. Elke situatie vraagt om een andere aanpak. Wij hebben drie uitgangsposities. Een combinatie hiervan is ook mogelijk.

WARM! in een klankbordrol

Wij begeleiden het traject van buitenaf.

We ontwerpen een ontwikkelprogramma

Wij zijn dan regelmatig aanwezig, bijvoorbeeld één dag in de week.

Wij zetten een ontwikkelprofessional in

Wij participeren op de werkvloer binnen gestelde kaders.

Lees hier wat klanten over ons vertellen

Klanten vertellen >

Onze programma's

Voor personen

Wij begeleiden mensen bij het maken van een professionele ontwikkelingsslag. Dat heeft bijvoorbeeld betrekking op:

 • beter managen van hun workload en regie nemen
 • meer toegang tot hun creativiteit
 • beter samenwerken
 • het ontwikkelen van een groeimindset
 •  

  Voor teams

  De oplossing in situaties waarbij teams:

 • niet openstaan voor verandering
 • geen vertrouwen hebben in de leidinggevende
 • te maken hebben met een hoog verzuim
 • steeds terugkomen op genomen besluiten
 •  

  Organisaties

  Een organisatieontwikkelprogramma is bijvoorbeeld passend in de volgende situaties:

 • De organisatie is bezig met het (her)bepalen van de organisatiedoelstellingen
 • De organisatie wil zich opnieuw positioneren binnen de omgeving
 • Het is nodig om meer wendbaarheid en flexibiliteit te creëren
 •  

  WARM! Professional

  WARM! levert professionals aan bedrijven die zich willen ontwikkelen. Bijvoorbeeld in situaties waarbij:

 • een manager vertrokken is en een nieuwe manager nog geworven moet worden
 • een team een erg hoge werkdruk, ontevreden medewerkers en veel verzuim heeft
 • de noodzakelijke verandering intensieve on the job begeleiding vraagt
 •