Belangrijk voor elke organisatie!

Young potentials en mentoren zijn sámen het smeermiddel van een organisatie

Wij komen regelmatig binnen overheidsorganisaties jonge mensen tegen die bewust gekozen hebben voor een carrière in een politiek-ambtelijke omgeving. Hoe mooi is dat! Een frisse blik en nieuwe ideeën, die kunnen helpen om de organisatie naar een hoger niveau te tillen.
Vaak zien wij dan dat deze mensen op een functie terecht komen waarin ze eigenlijk opgeslokt worden door de structuur van de organisatie. De waan van de dag overheerst en er is te weinig tijd voor gedegen begeleiding en talentontwikkeling. Dat is jammer, want zo loop je als organisatie het risico dat ze hun ambitie en motivatie om betekenisvol te zijn voor de samenleving, verliezen.
Natuurlijk is daar wat aan te doen! Hier doet de oudere, ervaren medewerker zijn intrede.
Elke organisatie zou een programma moeten hebben om jonge mensen optimaal te begeleiden en hun ideeën en nieuwe kennis te omarmen. Oudere medewerkers zouden opgeleid kunnen worden om op te treden als hun mentoren. Geef de jongeren daarnaast de kans om na een aantal jaren hun vleugels uit te slaan zodat ze verder blijven groeien, en blijf investeren in actieve begeleiding.
Oudere medewerkers hebben een enorme potentie voor de organisatie waar ze werken, onder meer als mentoren van de young potentials. Hun ervaring, gecombineerd met de frisse ideeën van de jongeren, is letterlijk goud waard.
Onlangs sprak Paul een relatie, die hem vertelde dat in de komende jaren ongeveer 6% van alle medewerkers met pensioen gaat. Wat een kapitaalverlies. Kennis en ervaring zijn in één keer weg en de vraag rijst hoe organisaties dit gat op gaan vullen. Doelgericht overdragen aan jongeren, lijkt ons, zodat die erop verder kunnen bouwen. Genoemde mentorrol is daar een ideale manier voor.
Zeker weten dat de mentoren met nog meer trots en plezier op hun carrière terugkijken, wanneer ze aan hun nieuwe levensfase beginnen.
Het begint altijd bij mensen!