Een zinvol alternatief voor MD-trajecten: mentoring

Wat is het concrete resultaat van veel MD-trajecten?
Elke leidinggevende die zijn vak al wat langer uitoefent kent het wel: Management Development trajecten (MD-trajecten). Samen met collega’s een aantal dagen in een mooie setting de hei op om met elkaar een bepaald programma te doorlopen. Lange dagen in een vaak benauwde ruimte. Onze vraag is: wat levert dat nou concreet op? En: wat merken medewerkers ervan bij terugkeer?

Paul heeft in zijn carrière diverse van dit soort MD-trajecten mogen meemaken, en hij is er niet veel wijzer van geworden, zegt hij. 

‘Als ik het mijn toenmalige collega’s zou vragen, zouden zij waarschijnlijk hetzelfde antwoord geven. Het gevoel wat tijdens zo’n tweedaagse vaak overheerste was ‘ik wil naar huis’.

Interessant is de groepsdynamiek die tijdens zo’n traject ontstaat. Een van de doelstellingen van een MD-traject is meestal dat je elkaar beter leert kennen, waardoor een veilige omgeving ontstaat, die leidt tot meer samenwerking. Pauls ervaring is dat dit niet altijd lukt.

‘Ik kan me nog een MD-traject herinneren waarbij ik op een gegeven moment indringend werd toegesproken door de trajectbegeleider. Zij was een psycholoog, helemaal in het zwart gekleed en met een stem alsof ze de hele dag Gauloises rookte. Je ziet het misschien voor je. Tijdens de sessie stond ze recht voor mij, aan de andere kant van de tafel en ze boog zich naar mij toe, haar gezicht op ongeveer dertig centimeter van mijn gezicht. Ze vroeg of ik de materie die behandeld werd wel begreep en of het niet te moeilijk voor mij was. Ik voelde me opgelaten, schaamde me, had het idee dat ik te kijk werd gezet voor al mijn collega’s.

Uiteindelijk heeft dit voorval Paul wel wat gebracht. Hij is zich gaan verdiepen in menselijk gedrag en is vervolgens mentor/coach en organisatieontwikkelaar geworden.

De visie van WARM! op ontwikkelen is: leven is groeien, de gelegenheid krijgen om je op jouw manier te ontwikkelen zonder beknot te worden. Een veilige leeromgeving is daarvoor een absolute randvoorwaarde. Deze veiligheid is veel gemakkelijker te realiseren in een een-op-een situatie, zeker als je ook voor diepgang en verankering gaat. Is het doel om elkaars talenten te ontdekken, elkaar aan te vullen en de onderlinge samenhorigheid te bevorderen, dan is leren met en van elkaar een goede aanpak.

Een organisatie die de kwaliteiten van zijn leidinggevenden wil bevorderen, doet er verstandig aan deze mensen individueel te laten begeleiden. Een mentor of coach biedt die veilige een-op-een setting die verdiepte en verankerde groei mogelijk maakt. Individuele kwaliteiten verder ontwikkelen, theoretische kennis aanreiken, over de schouder meekijken in de praktijk, manieren om te sturen op groepsdynamiek, samen praktijkcases analyseren, nieuwe inzichten onderzoeken, ruimte creëren om te experimenteren met nieuw handelen, het maakt allemaal onderdeel uit van ons mentoringprogramma.